Хидравличен свредел


Описание

Хидравличен свредел

Технически данни

  • при озеленяване на насипи, банкети и ветрозащитни системи;
  • с 1 до 4 свредла за пробиване, макс. 4 свредла 0,65 m;
  • разстояния и дълбочина на пробиване – произволно настройваеми;
  • въртене на свредела наляво и надясно.