Фреза за банкет Tип 5440


Описание

Фреза за банкет Tип 5440

Технически данни

  • за разгъващи уреди с хидравлична мощност над 90 l/min ­ 180 bar;
  • фрезоване на банкети с изнасящ се допълнителен хидравличен шнек, включително и под и зад препятстващите удар бариери до 2,00 m работна ширина;
  • регулиране дълбочината на фрезата чрез следяща ролка и опорно колело;
  • самостоятелно регулиране на допълнителния шнек;
  • с препятстващи удар водещи колела.