Страничен навесен модул тип 4700


Описание

Страничен навесен модул тип 4700

Технически данни

  • за трактори със стандартни размери;
  • дву или трираменна стрела изработена от специална стомана, с широк обхват;
  • лесно прикачване на модула чрез бързи връзки;
  • при транспорт рамото може да се осигури напред или назад;
  • обширно позициониране: 135° при вариант с цилиндър или 270° при вариант с планетарен редуктор.