Ножична косачка тип 5100


Описание

Ножична косачка тип 5100

Технически данни

  • коси без сътресения, като щади околната среда, с висока скорост на движение
  • реже всичко, независимо дали е под водата, на склонове, в необработвани площи или на насипи
  • не се задръства, нечувствителна към камъни и други препятствия