Многофункционална лодка за изгребване тип 6760


Описание

Многофункционална лодка за изгребване тип 6760

Универсална лодка-амфибия за изгребване, приложима при тежки работи по изгребване, строителни дейности и почистване на наноси, кал и бурени в блатисти местности, езера, мочурища, големи реки и широки канали.

Технически данни

  • самоходна – по суша и във вода, с подвижни стабилизатори;
  • товарене и разтоварване от камион – на собствен ход, вкл. всички работни уреди и понтони (не е необходим допълнителен кран);
  • дълбочина за почистване на шлам до 6,00 m чрез помпа с режещата глава или свредел, закрепени на стрелата, с производителност от около 500 m3/h*, дълбочина на изгребване до 5,00 m с багерна кофа с 800 л. вместимост;
  • оборудвана с два задни пилотни опори – до 6,00 m дълбочина на водата, хидравлично телескопиране и завъртане в транспортно положение;
  • оборудвана с два предни завъртащи се стабилизатори- до 6,00 m дълбочина на водата;
  • Използват се много работни уреди, като багерна кофа, двучелюстен грайфер, набивна сонетка, фрезоващ ротор за дъното на водните басейни, грайфер за бурени, коса за разчистване, кош за косене, ножица за рязане на клони, ножодържач и т.н.

* В зависимост от дълбочината на транспортиране и от материала данните могат да варират.