Лодка за косене тип 6420


Описание

Лодка за косене тип 6420

Технически данни

 • мощен комбайн за бурени – с плъзгаща се фронтална стрела до височина 3.50 м;
 • ножична косачка с дълбочина на косене до 2.50 м.;
 • за косене, почистване, удълбочаване, драгиране и почистване от наноси на канали, езера и реки;
 • корпус от алуминий или стомана;
 • комфортна кабина за управление с изчистен дизайн;
 • дизелов мотор, странично и надлъжно подвижен;
 • драгиращи косачки с дълбочина на косене до 5.00 м.;
 • странични косачки с височина на косене по скат до 3.00 м.;
 • шламова помпа NPS 150 със смесена производителност достигаща до 150 m3/h
 • висока стабилност чрез допълнителни алуминиеви понтони;
 • затворено двигателно отделение, тихо работещ дизелов двигател с извън бордово охлаждане,безшумен;
 • разнообразни работни уреди;
 • отделение за водача с дъно против подхлъзване;
 • плавно регулиране напред и назад, с регулируемо изместваема помпа и крачно управление с педал или ръкохватка;
 • ненуждаещо се от охлаждане, плъзгащо червячно устройство, шарнирно повдигащо се и настройваемо по височина;
 • опция: две червячни устройства.