Лодка за изсмукване и изгребване тип 6780


Описание

Лодка за изсмукване и изгребване тип 6780

Технически данни

  • перфектна за мочурливи места, заблатени терени, плитки и дълбоки водни басейни;
  • дълбочина за почистване на шлам с режеща глава или шнек до 8,00 м, дълбочина на изгребване с багерна кофа с вместимост 800 л. до 6,20 m;
  • шламовата помпа е монтирана под палубата на лодката за оптимален баланс и стабилност при плаване, режещата глава се задвижва чрез всмукваща тръба на стрелата с производителност прибл. 450 m3/h*, дължина на изхвърляне прибл. 1.000 – 1.500 m*;
  • оборудвана с два фронтални и два задни стабилизатора, за дълбочина на водата до 6,20 m, с хидравлично завъртане и сваляне;
  • възможно е използването на много работни уреди, като багерна кофа, двучелюстен грайфер, набивна сонетка, фрезоващ ротор за дъното на водните басейни, грайфер за бурени, коса за разчистване, кош за косене, ножица за рязане на клони, ножодържач и т.н.;
    * В зависимост от дълбочината на транспортиране и от материала данните могат да варират