Лодка за изгребване тип 6750


Описание

Лодка за изгребване тип 6750

Технически данни

Лодка за изгребване, за средно тежки работи по изгребване, строителство и почистване:

  • в канали и реки с ширина от 5,00 m и дълбочина на водата 1,00 m
  • в езера и крайезерни области, които могат да се достигнат само по вода;
  • дълбочина на изгребване до 5,00 m с багерна кофа с до 500 л. вместимост;
  • оборудвана с два фронтални и два задни стабилизатора, за дълбочина на водата до 5,00 m, с хидравлично завъртане и сваляне;
  • използват се много работни уреди, като багерна кофа да 500 л., двучелюстен грайфер с до 350 л. вместимост, грайфер за бурени, коса за разчистване, кош за косене до 4,00 m ширина, ножица за рязане на клони, ножодържач и т.н.