Лодка за изгребване и изсмукване тип 6720


Описание

Лодка за изгребване и изсмукване тип 6720

Технически данни

Малка, подвижна лодка за изгребване на шлам, оптимално приспособена за изгребване на шлам и почистване:

  • в малки ровове и канали с минимална ширина от 2,50 m и 0,80 m дълбочина
  • в малки езера с площ до 50.000 m2;
  • дълбочина за почистване на шлам до 3,00 m чрез режещата глава или шнека, дълбочина на изгребване до 2,00 m с багерна кофа с до 120 л. вместимост;
  • шламова помпа, монтирана под палубата на лодката за оптимално разпределяне на теглото, режещата глава се задвижва чрез всмукващата тръба на стрелата;
  • производителност прибл. 250 m3/h*, дължина на изхвърляне прибл. 500 m*;
  • оборудвана с два стабилизатора, монтирани фронтално – до дълбочина на водата от 3,00 m, обръщат се механично назад, за транспорт и преминаване под мостове;
  • използват се много работни уреди, като T-резачка, странична резачка, багерна кофа с до 120 л. вместимост, двучелюстен грайфер с до 150 л. вместимост, грайфер за бурени, коса за разчистване до 3,00 m ширина, кош за косене до 2,50 m ширина и т.н.;

* В зависимост от дълбочината на транспортиране и от материала данните могат да варират.