Лодка амфибия за изсмукване и изгребване тип 6740


Описание

Лодка амфибия за изсмукване и изгребване тип 6740

Технически данни

  • малка и гъвкава амфибия за изравняване и почистване при работа в:
  • малки канали и канавки с ширина мин. 2.50 м
  • езера с големина до 50.000 m2;
  • движи се по земя, във вода и в плитководни зони чрез гъсенични вериги;
  • дълбочина на почистване до 3.00 м. при оборудване с режеща глава или свредел, до 2.00 м. при дрегиране с кофа (с обем 120 л.);
  • шламовата помпа е монтирана под палубата на лодката за оптимален баланс и стабилност при плаване;
  • производителност на помпата до 250 m3/h*, разстояние на изхвърляне до 500 m*;
  • оборудвана с два фронтални стабилизатора, за дълбочина на водата до 3,00 m. от ватерлинията, с хидравлично сваляне и механично плъзгане в транспортно положение и под мостове;
  • възможно е монтирането на различни приставки, като Т-режеща линия, странична лентова косачка, кофа с обем 120 л., двучелюстен грайфер с обем до 150 л., грайфер за клони, чистачи с до 3 м. ширина (лека версия), кофа косачка с до 2.5 м. ширина и т.н.;

* тези данни могат да варират от различна височина и разтояние на изхвърляне.