Косачка на скатове тип 2200


Описание

Косачка на скатове тип 2200

Технически данни

  • висока стабилност при тесни ивици за стрелата;
  • мощен въздушно или водно охлаждаем двигател с мощност до 88 КВт/120 к.с.;
  • вариант всички колела да са управляеми = 3 типа управление;
  • сигурност – устройство за подсигуряване на всички стрели;
  • мултифункционални работни режими;
  • също и за леки драгиращи операции;
  • ергономична управляваща кабина с добър обзор към всички работни уреди.