Косачка на бурени тип 6560


Описание

Косачка на бурени тип 6560

Технически данни

  • с голям товарен обем и огромна работна ширина, дълбочина и височина за разстоварване;
  • странични, бързо демонтиращи се понтони, като пътеки;
  • просторна кабина за управление, снижаваща се за преминаване под мостове и транспортиране по пътищата;
  • варианти за поддръжка и товарен конвейр при всякакви бурени.