Косачка на бурени тип 6550


Описание

Косачка на бурени тип 6550

Технически данни

без модул за косене

 • -за почистване, премахване на наноси и удълбочаване на канали, канавки, реки и езера;
 • -товарене и разстоварване чрез конвейрна лента и багерно рамо;
 • -голям товарен обем в трюма и на конвейра;
 • -хидравлично придвижваща се кабина за снижаване при преминаване под мостове;
 • -чиста видимост към предната конвейрна лента.

с модул за косене

 • -за почистване, премахване на наноси и удълбочаване на канали, канавки, реки и езера;
 • -товарене и разстоварване чрез конвейрна лента и багерно рамо;
 • -голям товарен обем в трюма и на конвейра;
 • -U-образна ножична косачка, сгъваема хидравлично;
 • -хидравлично придвижваща се кабина за снижаване при преминаване под мостове;
 • -чиста видимост към предната конвейрна лента.