Двучелюстен грайфер – усилен / Tип 5940


Описание

Двучелюстен грайфер – усилен / Tип 5940

Технически данни

  • грайфер с хидравличен въртящ ротор;
  • защитени маркучи;
  • площ на захващане 0,30 m2;
  • товароносимост 3000 kg;
  • собствено тегло 165 kg;
  • ширина на отвора 1520 mm.