Грайфер за снопове дърва Tип 5925


Описание

Грайфер за снопове дърва Tип 5925

Технически данни

  • с хидравличен ротор, въртящ на ­ 290°;
  • ширина на разтваряне от 0,40 m ­ 1,25 m.