Буксир + шлеп / тип 6640 + тип 6820


Описание

Буксир + шлеп / тип 6640 + тип 6820

Технически данни

  • пъргава работна лодка за почистване и транспортиране на бурени, плуващи останки, косене по дъното и скатовете, почистване от наноси и удълбочаване на канали;
  • лесно хидравлично куплиране на шлепа;
  • затворено двигателно отделение, меко работещи дизелови двигатели;
  • изцяло галванизирана, шумоизолирана кабина за управление с чиста кръгова видимост;
  • шлеп с чудесна товароносимост и решетъчна кофа с изпразващи клапи отдолу.