Сервиз


Фирма „Хидромотор“ ООД предлага сервизни услуги, свързани с диагностика и ремонт на предлагания набор от машини.
Разполагаме с богата складова наличност от резервни части, като съобразяваме асортимента си с динамиката на строителния сектор в цяла България.
Имаме капацитет да реагираме на спешни ситуации, като до 24 часа извършваме доставка на резервните части, с които разполагаме на склад.

Сервизните ни услуги могат да бъдат извършени и на място с помощта на нашите специализирани сервизни автомобили, оборудвани с всичко необходимо за отстраняване на всякакви неизправности.
Екипът ни е специализиран в поддръжката на предлаганите от нас машини. Профисоналистите ни регулярно осъвременяват познанията си с най-новото от света на техниката с курсове, които се провеждат в Германия. Квалификацията им е сертифицирана с документ за правоспособност в областта на диагонстиката и ремонта.

Обадете се за специализирана поддръжка сега!